10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-3.018.696.275.69
2ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)TDSLTF-N-3.268.12----
3ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-3.278.115.705.12
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A-4.337.815.295.42
5ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF-4.397.624.364.84
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS-3.417.616.175.45
7วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล1AMSET50-ID-3.027.10-2.74
8แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-1.076.358.036.21
9แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-A-1.076.35----
10เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD-3.296.26-2.230.45

Equity Small Mid Cap_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ-0.2027.8124.7113.83
2กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai-3.6514.0816.395.14
3ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผลTLDIVEQ-D-0.1113.802.84--
4ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D-0.7213.183.04--
5ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF-0.7413.032.89--
6ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ-0.2811.483.623.45
7ทาลิส หุ้นทุนTLEQ-0.7811.413.263.21
8ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF-0.5111.003.493.26
9เคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKKP ACT EQ-A0.2810.262.20--
10เคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมKKP ACT EQ-SSF0.2810.25----

Property Indirect_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-5.49-6.77----
2วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-6.31-6.86-9.851.13
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-5.57-7.78-9.670.85
4วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-7.29-8.80-11.06-1.29
5วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-7.27-8.80-9.54-0.64
6ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-6.58-9.07-11.31-0.35
7ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-6.84-9.24-11.51-0.27
8เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-7.51-9.95-10.891.35
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-7.19-9.98----
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-7.19-9.98----

Aggressive Allocation _June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ลTLFLEX-0.5911.312.012.17
2ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-0.8510.772.352.33
3แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-2.967.102.564.31
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลLHFL-3.276.391.853.64
5แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSELECT-D-3.295.521.724.84
6เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมMTF-SSF-4.584.84----
7เอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษMTF-SSFX-4.584.84----
8เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMBT-PVD-7.284.81----
9เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MBT-U-7.284.81----
10เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMBT-G-7.304.7910.5210.55

Moderate Allocation_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-2.233.20-0.781.21
2เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-3.442.42-1.770.63
3กาญจนอนันต์KAF-4.081.843.923.45
4เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-2530-1.441.702.412.42
5รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC-2.381.622.402.77
6ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF-2.771.07-6.18-1.21
7เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-2520-1.670.582.072.14
8ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์TW-BAL-3.520.520.072.13
9ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผลT-STSD-2.950.25-2.120.03
10บัวหลวงอินคัมB-INCOME-1.96-0.310.452.09

Conservative Allocation_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G-1.212.78----
2เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF-2.321.052.64--
3ธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30T-Mixed7030-1.250.48-1.400.01
4เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-2510-1.280.331.771.80
5เค ไลฟ์สไตล์ 2500K-2500-1.050.141.551.56
6วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA-0.69-0.09----
7วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RD-0.70-0.11----
8กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF-2.19-0.300.401.24
9เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF-2.24-0.331.271.52
10ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME-0.46-0.34-1.13-0.07

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก