10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D-0.7213.183.04--
2ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ-0.2811.483.623.45
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF-2.109.7320.16--
4ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-3.018.696.275.69
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-3.278.115.705.12
6แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T-1.076.358.036.21
7เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD-3.296.26-2.230.45
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D-5.375.905.767.26
9แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHSTGLTF-A-2.695.650.92--
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSTGLTF-D-2.705.630.90--

RMF - Quity_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF-0.7413.032.89--
2ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF-0.5111.003.49--
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF-4.397.624.36--
4เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKKP EQRMF-3.076.763.13--
5กรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-HiDiv RMF-1.925.79-0.35--
6กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF-0.395.122.74--
7ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGIF-2.544.595.16--
8บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพBSIRIRMF-2.074.38-1.65--
9บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพIN-RMF0.544.07-1.71--
10เอ็กซ์สปริงตรำสำรทุนเพื่อกำรเลี้ยงชีพX-EQRMF-2.543.35-3.69--

RMF - Allocation_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF-0.8510.772.352.33
2แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF-2.967.102.564.31
3แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF-6.094.112.243.58
4ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF-1.313.74-3.02-0.83
5เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF-2.233.20-0.781.21
6เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF-3.442.42-1.770.63
7เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF-2.382.410.332.48
8ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P-4.571.86-0.521.82
9ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A-4.571.86-0.521.82
10บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพBFLRMF-2.071.15-3.70-0.77

RMF - Fixed Income_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.651.051.351.37
2พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.480.840.470.79
3แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.050.801.491.40
4เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.050.692.132.16
5วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.200.39----
6เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.160.320.480.67
7พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.160.310.220.30
8ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.070.270.470.80
9กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKFCASHRMF0.120.240.400.61
10ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.180.230.400.66

RMF - Othe_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF6.1712.4012.277.19
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH5.5811.7012.007.18
3ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF1.023.426.565.22
4เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF1.083.267.485.67
5วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A1.283.157.834.73
6วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P1.283.15----
7เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF0.682.917.666.03
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF0.952.917.475.20
9ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF0.072.127.255.61
10ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-0.051.937.305.90

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก