10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR1.755.222.81--
2เคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-LVTR-A2.964.85----
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA1.474.601.67--
4ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG-13.08-2.44----
5ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP-9.66-3.89----
6ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF-10.11-4.3215.878.16
7เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์KT-WEQ-13.6-6.014.743.43
8เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-WEQ RMF-13.78-6.304.092.74
9ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ-16.15-6.6310.937.28
10ไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMLEQ-14.58-6.91----

Asia Pacific ex-Japan Equity_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-6.32-13.796.173.94
2บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-6.50-14.005.75--
3ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-14.59-17.878.051.95
4พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL APDI-A-13.82-19.081.632.50
5พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-13.77-19.161.352.16
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active EquityTMBAGLF-12.71-19.175.642.03
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBAGLRMF-12.66-19.215.541.99
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL APDIRMF-13.97-19.351.081.93
9เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI AEPLUS-A-17.25-19.791.06--
10เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA-20.31-20.130.780.91

Emerging Market Equity_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM3.11-15.97-5.85-2.88
2ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-13.03-18.773.260.98
3ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-1.16-21.89-9.83-5.57
4ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-15.19-22.03-0.650.03
5วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-17.11-22.652.870.00
6กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-11.12-23.340.482.87
7ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-21.94-24.69----
8ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-21.94-24.69-1.78-1.02
9อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-18.96-25.642.08-0.39
10เคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-EMEQ-A-18.54-27.50-1.93--

US Equity_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART0.606.901.61--
2ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-16.03-3.1713.7810.22
3ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-13.72-4.605.086.61
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBDJI(E)-14.35-8.48----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDJI(P)-14.55-8.90----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่าSCBDJI(A)-14.56-8.94----
7ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-19.80-10.1010.13--
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-19.80-10.1010.16--
9ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS500-19.48-10.189.058.85
10ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพTMBUS500RMF-19.89-10.858.458.19

Europe Equity_June 2022.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-9.64-2.567.275.57
2ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-9.58-2.806.665.02
3วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-15.52-5.576.23--
4ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-14.57-6.904.77--
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-14.72-7.503.833.43
6ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-13.68-7.692.392.34
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-15.07-7.903.853.88
8ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-15.13-8.113.953.65
9ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-14.58-8.562.36--
10เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุนK-EUSAGE-16.69-9.912.492.12

Japan Equity_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF7.7116.0912.526.44
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-1.38-3.0110.733.54
3เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-1.39-3.0310.813.57
4เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX-5.66-3.037.284.34
5ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ-4.60-3.775.040.81
6ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE-4.47-3.845.131.32
7เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP-6.49-4.666.364.29
8เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF-6.45-4.706.153.73
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P-7.49-6.689.16--
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E-7.49-6.688.94--

China Equity_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-3.87-8.439.467.48
2ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-11.15-9.1714.366.50
3ฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์P-CGREEN-6.11-10.36----
4ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTCHARMF-A-12.02-14.91----
5ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTCHARMF-P-12.02-14.91----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-9.75-15.013.79--
7ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมTISCOCHA-SSF-12.18-15.04----
8ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOCHA-A-12.18-15.04----
9ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA-9.96-15.26----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP-10.19-15.780.88--

Global Health Care_June 2022 xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A-3.519.7211.476.19
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D-3.559.6411.466.18
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A-7.20-0.5014.32--
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D-7.20-0.5014.217.87
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)-7.30-0.5514.519.27
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A-9.61-0.689.486.63
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRMF-P-9.61-0.68----
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF-11.75-8.609.477.91
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH-11.98-8.669.598.03
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A-12.31-9.128.91--

Property - Indirect Global_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-5.24-5.67-3.52-1.10
2เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A-6.49-6.67-4.17--
3เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R-6.49-6.67-4.17--
4ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-5.49-7.841.184.43
5ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-20.38-8.652.673.05
6วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT-20.94-9.18----
7ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-9.65-11.14-0.14--
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-18.23-12.87----
9กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-18.23-12.871.653.22
10ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF-17.79-14.41-3.18--

Global Allocation_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-8.48-4.211.03--
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-8.48-4.211.030.76
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-8.63-4.331.070.81
4บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติBPLUS-5.87-5.94----
5บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติBPLUS-R-5.87-5.94----
6ไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBWIPA-6.63-6.01----
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO-10.69-6.57----
8เคแทม การันตี 90KT-G90-6.69-6.67----
9เค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่นK-GREAT-8.90-7.98-0.18--
10วี มัลติ แอสเซท อินคัมWE-MULTI-14.19-8.68----

Commodities Precious Metals_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE6.6613.4113.49--
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD6.4312.9213.177.83
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD6.2712.4912.607.40
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF6.1712.4012.277.19
5กรุงศรีโกลด์KF-GOLD6.0311.9711.826.78
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH5.5811.7012.007.18
7ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH5.5011.6012.137.38
8บีแคป โกลด์BCAP-GOLD5.0511.41----
9ฟิลลิป ทองคำPGOLD5.2211.1310.996.08
10ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD4.3810.5312.036.97

Commodities Energy_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL45.0260.492.034.35
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL644.6459.80-7.61-1.11
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL44.9058.51-6.26-0.52
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL38.1352.0626.2517.05
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL37.3950.3925.6416.69
6เค ออยล์K-OIL32.6541.6620.6615.99
7กรุงศรี ออยล์KF-OIL33.3441.1121.4113.35
8ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL32.4741.0120.4015.55
9ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL30.8039.2720.7016.31
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL31.0738.9520.4614.93

Foreign Investment Miscellaneou_June 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/235.0143.0516.089.59
2เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI17.0942.7618.96--
3ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC24.7039.5319.417.94
4พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D17.9730.6417.0810.27
5เค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GTPE20A-UI17.9726.08----
6ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP13.2820.3613.756.87
7วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI6.7810.29----
8เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI3.2610.196.54-0.27
9เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI2.613.22----
10กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-3.483.135.023.39

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 มิ.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก