เดอะ มอลล์ฯ ตั้งบีแคปบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมธ์วดี ประเสริฐสินธนา (คนขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ได้ร่วมลงนามสัญญากับนางวรรณา เพิ่มสุวรรณ (คนซ้าย) ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป เพื่อเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานของบริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง