ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 2,569 ราย ตาย 14 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 2,569 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,984 ราย เสียชีวิต 14 ราย ยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 5,090 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รวม 2,569 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,569 ราย ไม่มีผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ ด้านผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,296,785 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 1,984 ราย หายป่วยสะสม 2,298,063ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 23,029 รายและเสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 8,936 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 665 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 5,090 ราย