ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,801 ราย ตาย 15 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 1,801 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,330 ราย เสียชีวิต 15 ราย ยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,984 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 รวม 1,801 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,795 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ด้านผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,263,229 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 2,330 ราย หายป่วยสะสม 2,266,035 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,786 รายและเสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 8,651 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 661 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงานโดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 1,984 ราย