PLANET เซ็นสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ฯ มูลค่า 128.21 ลบ.

HoonSmart.com>>”แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย”(PLANET) ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมีผู้ว่าจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร มูลค่าสัญญา 128.21 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการภายใน 31 ต.ค.65

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการแบบคมชัดสูง โดยมีผู้ว่าจ้างเป็น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มูลค่าสัญญา 128,210,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการภายใน 31 ตุลาคม 2565