ตลท.-บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบีร่วมปลูกต้นไม้ โครงการ Care the Wild จ. มหาสารคาม

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม นำโดย ซี คิ-ออง เลาว์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและปฏิบัติการ และตัวแทนพนักงาน บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) พร้อมคณะผู้แทนตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ พลิกฟื้นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้ลูกหลาน แหล่งอาหารของชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 12,600 กิโลกรัมคาร์บอนไดซ์ออกไซต์เทียบเท่าต่อปี พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่วิสาหกิจกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาป่าชุมชน บ้านหนองทิศสอน