MFC ส่ง “MHEALTH” เกาะกระแสการลงทุนสุขภาพ IPO 6–15 มิ.ย.65

HoonSmart.com>> บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดตัว ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น’ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF World Healthscience Fund กระจายการลงทุน “หุ้นคุณภาพ” ธุรกิจเวชภัณฑ์ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ทนทานต่อความผันผวน และ “หุ้นเติบโต” ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน เปิดขาย IPO 6–15 มิ.ย. 65 นี้

ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่า ในปี 2565 การลงทุนหุ้นต่างประเทศค่อนข้างผันผวน จากภาวะเงินเฟ้อสูงและธนาคารกลางของสหรัฐดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด และลดสภาพคล่องในระบบการเงินลง ท่ามกลางปัจจัยลบรุมเร้าตลาดหุ้นดังกล่าว หุ้น Healthcare ถือเป็นทางเลือกในการลงทุน ที่ทนทานต่อความผันผวนของตลาดได้ดี และกลุ่ม Healthcare มีปัจจัย Mega Trend สนับสนุนการเติบโต และธุรกิจ มีลักษณะ Defensive สามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อได้บางส่วน

ธุรกิจ Healthcare สามารถสร้างกระแสเงินสดมีการขยายตัวของรายได้และอัตราการเติบโตกำไร (Earning) ที่สูงกว่ากลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ หุ้นกลุ่ม Healthcare ได้สร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าให้ผลตอบแทนที่ดีเทียบกับความเสี่ยง และมีระดับความผันผวนที่ต่ำกว่า และแม้ในตลาดหุ้นขาลง หุ้นกลุ่ม Healthcare มักให้ผลตอบแทนดีกว่า

บลจ.เอ็มเอฟซี นำเสนอกองทุนใหม่ ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น’ (MFC Health Innovation Fund หรือ MHEALTH) ที่ลงทุนใน BGF World Healthscience Fund (กองทุนหลัก) กระจายการลงทุนอย่างผสมผสานระหว่าง หุ้นคุณภาพ (ธุรกิจเวชภัณฑ์ ธุรกิจบริการทางการแพทย์) ที่ทนทานต่อความผันผวน และ หุ้นเติบโต (ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์) เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน กองทุนหลัก ได้รับ Morningstar 5 ดาว บริหารโดยมี BlackRock ที่มีการลงทุนที่ยืดหยุ่นมีการควบคุมและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กองทุนหลักลงทุนในบริษัทระดับชั้นนำด้าน Healthcare เช่น UNITEDHEALTH GROUP INC, Johnson&Johnson, Astrazeneca PLC, PFIZER INC, SANOFI SA และ ELI LILLY ที่มีกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

การลงทุนในธุรกิจการดูแลสุขภาพ (Healthcare) สอดคล้องกับ Mega Trend ถูกขับเคลื่อนโดย 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศส่วนใหญ่ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2) แนวโน้มการใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 3) อุปสงค์ที่เกิดขึ้นใหม่จากนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1.ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 2.เทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรค 3.การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 4.การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ด้านการดูแลสุขภาพ 5.การใช้เครื่องมือตรวจวัดและติดตามทางชีวภาพ

กองทุน MHEALTH กำหนดเงินทุนโครงการอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ ประเภท Feeder fund ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 7 และจะเปิดให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2565 จำนวนเงินสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ทั้งนี้ บลจ.เอ็มเอฟซี จะจัดงานสัมมนา ” โอกาสการลงทุนในธุรกิจ Healthcare กับกองทุน MHEALTH” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.2565 เวลา 13.30 –15.00 น. โดยมี ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ, FRM ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กองทุนต่างประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และคุณณพกิตติ์ จันทานานนท์ SEA Client Business Representative, BlackRock Inc. ร่วมกับ น พ. รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา (หมอวิน) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง ออร์โธปิดิกส์ รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน MHEALTH ดำเนินรายการโดย คุณศิรัถยา อิศรภักดี พิธีกรรายการ Morning Wealth จาก THE STANDARD สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/mfcfunds หรือ Youtube: https://www.youtube.com/c/MFCAssetManagementPLC