SMK แจงผู้ถือหุ้น 2 มิ.ย.นี้ แนวทางฟื้นฟูกิจการ แก้ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำเกณฑ์

HoonSmart.com> “สินมั่งคงประกันภัย” เตรียมชี้แจงผู้ถือหุ้น 2 มิ.ย.65 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ขั้นตอนการดำเนินการหลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ พร้อมแก้ไขส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ให้ได้ตามเกณฑ์ หลังถูกขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น ด้านราคาหุ้น SMK ร่วงติดฟลอร์ตั้งแต่เปิดตลาด ลงมาอยู่ที่ 5.85 บาท

บริษัท สินมั่งคงประกันภัย (SMK) แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2565 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2565 และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ตามงบการเงินไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 พ.ค.2565

บริษัทฯ กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 มิ.ย.2565 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ผ่านช่องทาง Microsoft Teams ดังนี้ https://bit.ly/3PGloaE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงที่มาของปัญหา แนวทางแก้ไข ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

ด้านหุ้น SMK เปิดตลาดราคาร่วงติดฟลอร์ลงไปที่ 5.85 บาท -2.50 บาท หรือ -29.94%

อ่านข่าว

“สินมั่นคงประกันภัย” อ่วม Q1/65 ขาดทุน 2.9 หมื่นลบ. เซ่นโควิด