“สินมั่นคงประกันภัย” อ่วม Q1/65 ขาดทุน 2.9 หมื่นลบ. เซ่นโควิด

HoonSmart.com>> สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เปิดงบไตรมาส 1/65 พลิกขาดทุนสุทธิ 29,421 ล้านบาท จากงวดปีก่อนกำไร 176 ล้านบาท ค่าสินไหมทดแทนพุ่งแตะ 24,572 ล้านบาท ยอดเคลมโควิดกว่า 23,260 ล้านบาท หลังผู้ติดเชื้อพุ่งกระฉูด

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ขาดทุนสุทธิ 29,421.37 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 147.11 บาท คิดเป็นลดลง 16,794.48% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 176.23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.88 บาท

ด้านผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเชื่อมั่นและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น เนื่องจาก 1. ความไม่แน่นอนของประมาณการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์ที่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 2. การเข้าสู่กระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการ

สาเหตุหลักที่ทำให้ขาดทุนสูงมาจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งมีจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนโควิด เพียง 19.08 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 2,472.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.32 ล้านบาท จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน ปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,452.74 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.79% ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก จากเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในไตรมาสนี้เท่ากับ 2,410.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.21 ล้านบาท หรือ 2.00% เป็นผลมาจากสำรองเบี้ยประกันภัยบวกกลับที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันกับปีก่อนจำนวน 566.02 ล้านบาท

รายได้และกำไรจากการลงทุนลดลง 17.54 ล้านบาท ลดลง 32.64% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ลดลง 51.68 ล้านบาท หรือ -73.38% แต่ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมมีจำนวนลดลง 38.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 99.99% เนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2564 มีผลขาดทุนจากสัญญา FX

ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 31,624.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29,388.06 ล้านบาทท คิดเป็น 1,313.81% จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 2,236.85 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก การสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 6,374.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 100.00% เป็นผลมาจากสำรองเบี้ยประกันภัยไม่เพียงพอต่อค่าสินไหมทดแทน Covid-19 จึงต้องตั้งสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มเติม

ค่าสินไหมทดแทนเท่ากับ 24,571.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,166.89 ล้านบาท หรือ 1,649.03% โดยแยกเป็นค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่นๆ 1,311.03 ล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนโควิดเท่ากับ 23,260.74 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในปี 2564

นอกจากนี้กำไรจากการรับประกันภัยในไตรมาส 1 ปี 2565 มีผลขาดทุนจำนวน 29,187.25 ล้านบาท เนื่องจากการรับประกันภัยโควิดประสบผลขาดทุนเป็น จำนวนเงินสูงถึง 29,479.68 ล้านบาท ส่วนการรับประกันภัยประเภทอื่นๆมีผลกำไรจำนวน 292.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัม สินมั่นคงประกันภัยได้ยื่นศาลล้มละลายกลางฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลรับคำร้องและนัดไต่สวนวันที่ 15 ส.ค.2565

อ่านข่าว

ศาลล้มละลายรับคำร้อง SMK ขอฟื้นฟู นัดไต่สวน 15 ส.ค.นี้