ยอดติดเชื้อโควิดเพิ่ม 5,013 ราย ตาย 33 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 5,013 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,591 ราย เสียชีวิต 33 ราย ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 7,917 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) เปิดเผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รวม 4,144 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 5,013 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,201,315 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ยอดหายป่วยกลับบ้าน 5,591 ราย หายป่วยสะสม 2,179,144 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 47,268 รายและเสียชีวิต 33 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,028 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8

ส่วนยอดติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 7,917 ราย