10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP11.3614.20----
2ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF10.8113.7020.8413.00
3ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG-3.618.80----
4ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR5.367.042.83--
5ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ-7.506.3412.579.06
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA5.136.171.78--
7เคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-LVTR-A1.174.90----
8เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์KT-WEQ-7.832.406.944.90
9ไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMLEQ-7.932.40----
10เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-WEQ RMF-8.012.176.264.20

Asia Pacific ex-Japan Equity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM-12.09-3.779.194.20
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF-12.46-4.688.433.15
3เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA-14.32-6.641.892.53
4ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-12.14-11.866.553.76
5เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI AEPLUS-A-14.79-13.502.74--
6บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-7.83-13.575.715.60
7บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-8.05-13.805.25--
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL APDI-A-11.04-14.533.795.12
9พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-11.11-14.723.464.74
10พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL APDIRMF-11.21-14.813.204.52

Emerging Market Equity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM15.816.74-2.65-1.47
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF9.84-1.43-6.13-3.96
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-13.30-12.941.921.66
4วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-16.81-16.472.090.85
5ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-13.50-16.88-0.251.00
6ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-17.62-19.16-0.240.58
7กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-19.69-19.57-0.513.13
8อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-22.19-20.181.210.30
9ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-17.62-21.30----
10เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-19.45-21.412.763.80

US Equity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART4.599.992.50--
2ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-7.548.1014.6211.43
3ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-4.544.356.558.03
4อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG-11.292.0011.669.57
5ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-9.370.7313.18--
6ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-9.370.73----
7เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์AIA-US500-9.630.48----
8ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS500-9.500.3911.8610.82
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SCBDJI(E)-6.620.05----
10ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTUSRMF-A-9.90-0.1811.1010.04

Europe Equity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-4.258.518.66--
2ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-1.478.269.696.88
3ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-1.407.899.056.33
4ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-3.596.59----
5ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-3.285.554.664.57
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-4.125.496.735.09
7ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-4.145.446.885.65
8ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-4.544.686.835.23
9ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-3.594.685.29--
10เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุนK-EUSAGE-7.951.225.714.15

Japan Equity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF8.9017.8711.277.93
2เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX-3.981.556.835.79
3เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP-5.90-0.175.775.85
4เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF-5.97-0.275.565.26
5ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE-2.80-1.793.643.04
6ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ-3.33-1.993.482.28
7เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-7.15-3.157.433.72
8เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-7.16-3.177.513.73
9แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHJAPE-D-8.70-3.913.363.20
10แอล เอช เจแปน - E ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHJAPE-E-8.71-3.93----

China Equity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-8.92-8.779.707.02
2ฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์P-CGREEN-28.77-11.99----
3ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ-14.89-15.173.686.93
4บัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพB-CHINAARMF-24.19-19.78----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-19.00-22.24----
6ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTCHARMF-P-20.77-22.40----
7ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTCHARMF-A-20.77-22.40----
8ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOCHA-A-20.89-22.53----
9ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมTISCOCHA-SSF-20.89-22.53----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP-19.37-22.94-3.26--

Global Health Care_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A2.8217.3311.666.90
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D2.7917.2611.656.89
3กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D-4.657.2914.188.50
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A-4.657.2814.30--
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)-4.707.2714.579.90
6ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไปTGHRMF-A-3.806.3911.218.00
7ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRMF-P-3.806.39----
8เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH-7.16-1.0011.879.62
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF-7.13-1.1711.849.45
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A-7.37-1.5411.31--

Property - Indirect Global_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-3.577.377.235.90
2วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT-2.887.35----
3เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY-4.255.358.268.33
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF-4.505.087.447.65
5เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-GPROP-A(A)-4.225.06----
6เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)-4.225.062.032.30
7แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP-9.473.482.773.68
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP-5.792.59----
9ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP-6.582.455.505.25
10กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-4.931.40----

Global Allocation_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-0.184.463.181.85
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-0.653.832.86--
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-0.653.832.861.61
4ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA-8.423.10-1.98-3.65
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO-4.341.37----
6วี มัลติ แอสเซท อินคัมWE-MULTI-5.67-0.47----
7ธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยT-INCOMEAI-4.89-1.382.411.90
8เค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่าK-GINCOME-A(A)-4.71-1.453.12--
9เค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติK-GINCOME-A(R)-4.73-1.483.112.71
10เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออมK-GINCOME-SSF-4.72-1.50----

Commodities Precious Metals_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE10.5518.45----
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD10.3117.9316.097.52
3บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD9.9717.2315.447.11
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF9.9717.2115.136.91
5กรุงศรีโกลด์KF-GOLD9.7616.7714.686.48
6บีแคป โกลด์BCAP-GOLD9.4016.74----
7ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH8.9816.4614.956.89
8ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH8.8416.3515.147.11
9ฟิลลิป ทองคำPGOLD7.9516.0113.915.79
10ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD8.6215.6414.726.46

Commodities Energy_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL33.0577.22-3.261.76
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL633.6877.20-12.00-3.40
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL33.8876.07-10.68-2.73
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL19.7369.8819.1214.14
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL18.8567.8918.5913.80
6เค ออยล์K-OIL16.9858.8216.2714.18
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL16.7157.7815.7713.58
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL18.3457.2615.4711.10
9ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL15.9156.4816.5114.51
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL16.8254.8316.0313.04

Foreign Investment Miscellaneou_Apr. 2022.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC28.3559.6720.539.89
2วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/221.3354.949.186.77
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF26.4344.7419.0111.11
4ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP24.7843.4318.489.15
5แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI12.4722.52----
6เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI14.5820.7610.151.36
7วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI7.169.26----
8เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC6-AI1.892.87----
9ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR1YN-0.110.31----
10กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-4.35-0.084.713.50

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก