10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF7.179.203.682.95
2กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.921.462.161.92
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF-0.030.852.332.16
4พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X-0.200.82----
5พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI-0.110.711.912.06
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F-0.120.712.14--
7เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED-0.290.361.781.88
8เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF-0.290.36----
9พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPRINCIPAL iFIXEDPVD-0.290.29----
10เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI-0.580.28----

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X8.538.99----
2แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.311.271.601.47
3ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.991.191.651.38
4พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.780.900.610.83
5เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.370.861.26--
6เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.340.85----
7วี ฟิกซ์ อินคัมWE-INCOME0.290.691.22--
8KKP PLUSเคเคพี ตราสารหนี้พลัส0.270.681.041.16
9วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม ชนิดหน่วยลงทุน AONE-FIXED-A0.250.631.071.24
10เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัมKASF0.200.611.261.44

Money Market_Apr. 2022

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.280.57----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.220.430.84--
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.220.430.70.86
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.220.410.791.02
5เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.210.41----
6วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.200.380.67--
7วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.210.38----
8ไทยพาณิชย์ ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส-ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBTMFPLUS-E0.190.36----
9เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.160.350.530.69
10ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้นTISCOSTF0.200.350.550.70

Global Bond_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST2.949.703.250.95
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX2.818.812.280.19
3แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR1.481.632.73-0.78
4แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA1.411.542.69-0.81
5วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I-1.670.390.91--
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD-2.510.312.34-0.94
7วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R-1.800.150.66--
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์SCBGLOB-1.690.111.290.66
9ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-0.96-0.65----
10เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND-1.98-0.90----

Emerging Market Bond_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-6.86-5.74-0.180.51
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-12.56-11.52-1.11-0.23
3เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-9.22-11.52-2.80-1.78
4ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-12.18-11.52-2.39--
5ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-10.75-15.19-3.09-1.45
6อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-14.73-15.75-4.13-2.48
7เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-13.88-16.89-2.97--

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก