10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D12.6622.046.62--
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF16.3020.5426.29--
3แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D10.2317.7411.019.06
4ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ16.6617.408.696.58
5เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)6.1817.009.527.06
6แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T11.3916.6721.10--
7แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A6.8916.078.557.82
8แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D6.8916.058.547.80
9กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D6.0912.616.222.22
10ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF4.1312.3711.235.99

RMF - Quity_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF-2.2622.2813.63--
2ทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพTLDIVRMF12.6121.896.46--
3เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKMSRMF6.0516.949.447.12
4ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF15.2316.018.266.21
5แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF-6.9015.7513.33--
6ไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGIF6.0514.528.226.32
7แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF4.6112.6612.308.40
8กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFINDIARMF-6.1311.907.20--
9เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKKP EQRMF6.7511.585.724.98
10กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF4.0311.444.37--

RMF - Allocation_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF15.8516.377.254.89
2แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF7.9016.276.555.59
3แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF10.3213.985.684.98
4ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF2.477.47-1.630.34
5เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF1.507.222.603.74
6ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBTMSMVRMF3.627.173.122.53
7เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF2.506.300.861.75
8เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF2.926.170.281.51
9ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A0.565.801.462.92
10ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P0.565.801.462.92

RMF - Fixed Income_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.311.271.601.47
2ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.991.191.651.38
3พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.780.900.610.83
4เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF-0.030.852.332.16
5เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.110.531.191.26
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM10.070.451.131.18
7วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพWE-MONYRMF0.210.38----
8ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพF-RMF0.180.360.650.85
9เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.160.350.530.69
10พรินซิเพิล มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL PRMF0.160.280.240.31
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKFCASHRMF0.130.220.460.63

RMF - Other_Apr. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF9.9717.2115.136.91
2ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH8.9816.4614.956.89
3ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF7.208.7211.766.05
4เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF6.628.0612.276.23
5วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A6.298.0511.485.03
6วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพGOLD-RMF-P6.298.05----
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF5.937.9411.795.74
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF7.257.8312.856.78
9ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF6.617.0812.516.35
10กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF6.316.6711.093.16

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก