ปตท.ทุ่ม 1 พันลบ.ซื้อหุ้น IP 20% ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

HoonSmart.com>>ปตท.ส่งบริษัทย่อย อินโนบิกฯ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของ “อินเตอร์ ฟาร์มา”  สัดส่วน 20%  ราคาหุ้นละ 14 บาท มูลค่า 1,043 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 3/65 ช่วยกันต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท.และคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) วันที่ 19 พ.ค.2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ IP ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (PP)  คิดเป็น  20% ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว ซึ่งการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 1,043 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิ.ย.นี้และจะดําเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IP

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์  สําหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ด้านบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เปิดเผยว่า บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน  74.51 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาท กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 30 ก.ย. 2565  ทั้งนี้ราคาหุ้น IP ปิดที่ 18.80 บาท เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565