OTO ลงทุนธุรกิจเกมส์-แข่งกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ล้มลงทุน Social Bureau

HoonSmart.com>>”วันทูวัน คอนแทคส์”  เดินหน้าลงทุนธุรกิจเกมส์ แข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร จ่ายเงิน 100 ล้านบาท ซื้อหุ้น 49% บริษัทฟิ จิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์    ส่วนธุรกิจ Social Bureau ยกเลิกการเข้าลงทุน 

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2565 บริษัทย่อยคือ อินโน ฮับ วัน ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท ฟิ จิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 2.45 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 49% ในราคารวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท เพื่อทำธุรกิจประกอบกิจการให้บริการด้านการทำคอนเทนต์(Content) การตลาด (Marketing) เกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) และกิจการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sports) อย่างครบวงจร

ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ และตรวจสอบสถานะเพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจ Social Bureau กับบริษัท บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง จำนวน 20% เป็นเงิน 20 ล้านบาทนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบอร์ด เห็นควรยกเลิกการเข้าลงทุนในบล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการเจรจาทางธุรกิจซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ จึงเห็นสมควรยกเลิกการเข้าลงทุน โดย บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินใด ๆ ให้แก่บล็อคเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง