กรุงไทยคว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก The Asset

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกรุงไทย ประกาศความสำเร็จรับ 3 รางวัลทรงเกียรติจากงาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ได้แก่ รางวัล Best Sustainability-Linked Bond รางวัล Best Liability Management Thailand และรางวัล Best Local Currency Bond Thailand จากการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการการจัดสรรและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของสถาบันต่างๆ โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

รางวัลที่ได้รับล้วนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยธนาคารได้รับรางวัล Best Sustainability-Linked Bond จากการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bonds) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ International Capital Markets Association (ICMA) และหลักการการจัดหาเงินทุนส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Loan Principles) ของ Loan Market Association (LMA) โดยการจัดหาเงินทุนเพื่อเป้าหมายผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคารที่สนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลของธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวสะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของธนาคาร ในการให้คำปรึกษาและผลักดันธุรกรรมการระดมทุนด้านตลาดทุนอย่างเป็นมืออาชีพ

นอกจากนี้ ธนาคารได้รับรางวัล Best Liability Management Thailand จากการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล มูลค่า 1.2 แสนล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และรางวัล Best Local Currency Bond Thailand จากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มูลค่า 6.6 หมื่นล้านบาท ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์