ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24,635 ราย เสียชีวิต 81 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.เผยผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 24,635 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 36 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 25,753 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 81 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 24,635 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 24,601 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 34 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,330,285 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 25,753 ราย หายป่วยสะสม 1,109,609 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 250,737 ราย และเสียชีวิต 81 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,718 รายเฉลี่ยจังหวัดละ 22 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 27.8