ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-91 เพิ่ม 25,765 ราย เสียชีวิต 84 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม จำนวน 25,765 ราย มาจากต่างประเทศ 56 ราย เสียชีวิต 84 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 รวม 25,821 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 25,765 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 56 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,305,650 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
.
หายป่วยกลับบ้าน 24,066 ราย หายป่วยสะสม 1,083,856 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 251,936 ราย
.
เสียชีวิต 84 ราย