“เจริญอุตสาหกรรม” ยื่นไฟลิ่งระดมทุนเข้า SET

HoonSmart.com>>”เจริญอุตสาหกรรม ” หรือ CH ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น เข้าตลาด SET ระดมทุนปรับปรุงโรงงาน คลังสินค้า รองรับธุรกิจ

สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์  (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจริญอุตสาหกรรม  (CH) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ CH ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับ CH เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 320 ล้านบาท  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง CH มีแผนเสนอขาย IPO จำนวน 80 ล้านบาท หรือ 160 ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 400 ล้านบาท

ศักดา ศรีแสงนาม

นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม  (CH ) กล่าวว่า บริษัท ฯ ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป  แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ (1) ผลไม้อบแห้ง (2) ปลากระป๋อง และ (3) ขนมเพื่อสุขภาพ

เน้นส่งออกต่างประเทศมากกว่า 70% ของรายได้จากการขาย อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ อินเดีย ไต้หวัน ฝรั่งเศส คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

“บริษัทมีความเชี่ยวชาญผลิตผลไม้และอาหารแปรรูป มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งให้คำปรึกษา-คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า รูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (OEM) รวมทั้งจำหน่ายสินค้าเป็นแพ็คใหญ่ (Bulk Pack) ให้กับลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ อีกทั้งแบรนด์ของบริษัท เช่น EROS ซูมาโก้ เรือรบ Meble และ ChinHuay ” นายศักดา กล่าว

นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ  APM   กล่าวเสริมว่า  CH จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ปรับปรุงโรงงานผลิตสินค้าที่โรงงานท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนการผลิตสินค้า ,ปรับปรุงคลังสินค้าท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม รองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท