“อรพิน เลี่ยวไพรัตน์” ซื้อบิ๊กล็อต TPIPL 1.90% ขยับถือหุ้น 5.15%

HoonSmart.com>> “อรพิน เลี่ยวไพรัตน์” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น TPIPL จาก “ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์” จำนวน 360 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.90% มูลค่ากว่า 594 ล้านบาท ขยับถือหุ้นแตะ 5.15%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้มาหุ้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จากการทำบิ๊กล็อตจาก น.ส.ภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ จำนวน 360 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.9012% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 975.64 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.1525% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น TPIPL เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา เปิดที่ 1.65 บาท ขึ้นไปสูงสุด 1.67 บาท ต่ำสุด 1.63 บาทและปิด 1.67 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท หรือ +1.21% มูลค่าการซื้อขาย 645.11 ล้านบาท

ล่าสุด เวลา 11.26 น. วันที่ 23 มี.ค.อยู่ที่ 1.67 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 28.83 ล้านบาท