“นิพนธ์ บุญเดชานันทน์” ลาออกซีอีโอ WHAUP มีผล 30 เม.ย.65

HoonSmart.com>> “ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” แจ้ง “นิพนธ์ บุญเดชานันทน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาออก มีผล 30 เม.ย.65 บอร์ดแต่งตั้ง “สมเกียรติ เมสันธสุวรรณ” ดำรงตำแหน่งแทนตั้งแต่ 1 พ.ค.65

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) แจ้งการลาออกของนายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)จากการเป็นพนักงานของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2565 เป็นต้นไป

นิพนธ์ บุญเดชานันทน์

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565วันที่ 16 มีนาคม 2565 มีมติแต่งตั้งให้ นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) แทน นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 โดยปัจจุบัน นายสมเกียรติเมสันธสุวรรณ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Advisor to Chief Executive Officer)ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรมาอย่างยาวนาน