10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF3.323.252.992.24
2เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF0.422.412.712.39
3ฟิลลิปตราสารหนี้ไทยPBOND-1.332.12----
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F0.322.12----
5เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI-0.021.86----
6พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iFIXED-X0.101.79----
7พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.211.782.322.28
8กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A-0.061.762.192.22
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออมKFAFIXSSF-0.061.76----
10เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED0.151.762.162.10

Short Term Bond_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.602.101.761.57
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X1.331.83----
3กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y-0.061.78----
4เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.161.772.262.13
5แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพLHDEBTPVD0.161.34----
6เอ็มเอฟซีตราสารหนี้MFF0.051.321.671.55
7แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHDEBT-L0.131.30----
8เค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-CBOND-A-0.111.291.871.71
9ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.011.271.581.60
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.481.24----

Money Market_Feb 2022

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.300.64----
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.220.420.90--
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.220.420.740.88
4เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.210.41----
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.220.400.861.05
6วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.200.39----
7แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.150.380.790.98
8พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C0.180.380.951.01
9พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL iDAILY-R0.170.380.700.87
10พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL iDAILY-D0.170.380.951.01

Global Bond_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST1.068.202.15-0.16
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX0.697.001.20-0.97
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์SCBGLOB-0.952.052.050.93
4วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I-0.841.761.40--
5แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR0.461.743.53--
6แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA0.421.673.50--
7วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-GLOBHY-R-0.961.501.15--
8กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A-5.270.17----
9ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-0.70-0.39----
10เคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์KKP G-UBOND-H-4.40-0.683.42--

Emerging Market Bond_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-3.56-1.842.111.50
2เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-4.75-6.43-0.56-0.05
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-8.32-6.651.891.18
4ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-9.86-6.89-0.68--
5กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI-10.22-10.90-1.81-0.99
6อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB-12.95-11.65-2.14-1.03
7เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-13.47-11.740.28--
8ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-11.62-12.31-0.83-0.39

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก