10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A5.3423.028.977.12
2แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D5.3322.998.967.10
3ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDAP5.8019.806.63--
4แอสเซทพลัสกำไรปันผลASP-GDF10.2519.196.364.80
5เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผลKKP LTFD7.7818.890.921.80
6ไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBDA4.9018.376.205.50
7กรุงไทย บุญตรง ธรรมภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่าKTBTHAICG-A4.4517.673.56--
8ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B12.8417.6511.357.80
9ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBLARGEE5.1317.52----
10ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N) TDSLTF-N12.5517.03----

[table “EquitySmallMidCap_Feb2022” not found /]

Property Indirect_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-2.0214.02-3.091.57
2เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-4.5910.88-4.091.44
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-3.0410.76-3.190.06
4วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-3.0810.41-5.03-0.74
5เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-4.7910.21----
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-4.7910.21-4.001.49
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-4.7910.20----
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-4.7910.20----
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-5.209.98-4.791.92
10แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-5.159.25-2.981.51

[table “AggressiveAllocation_Feb2022” not found /]

Moderate Allocation _Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กาญจนอนันต์KAF3.9313.776.044.26
2แอล เอช อินคัม พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHIP-D2.6312.401.052.74
3เคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKKP BLRMF4.5311.371.131.80
4เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF5.1010.161.502.18
5รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC2.709.014.463.74
6ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์TW-BAL1.918.482.523.58
7ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออมTINC-SSF0.978.21----
8ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTINC-A0.978.212.15--
9ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)UFIN-A-0.668.131.953.23
10ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)UFIN-N-0.668.131.953.23

Conservative Allocation_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัสMIPLUS4.0510.92----
2เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF2.257.834.20--
3เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF0.875.132.862.29
4ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ ZeroTCIEZERO1.075.08----
5ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทนTCINCP-A0.524.941.85--
6ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติTCINCP-R0.474.841.752.52
7กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่าKT25/75-A0.704.412.21--
8กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25 /75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT25/75-R0.704.402.21--
9กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF0.894.222.071.90
10วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA0.384.20----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก