10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP3.8421.14----
2ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF3.4320.6619.0812.23
3ทหารไทย World Equity IndexTMBWDEQ-4.5115.6014.159.23
4ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์UESG-1.1814.76----
5ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR4.9114.241.29--
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA4.8413.550.30--
7ไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMLEQ-4.0012.83----
8ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดเพื่อการออม)SCBLEQ-SSF-4.0412.55----
9ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBLEQA-4.0512.548.09--
10ไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITYSCBLEQ-4.0412.548.077.35

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Feb2022” not found /]

Emerging Market Equity_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM0.2011.34-2.95-1.33
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF-4.385.81-5.92-3.68
3ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-9.03-6.245.123.52
4ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-7.52-9.274.20--
5ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ-11.27-10.203.773.28
6วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-11.38-11.215.432.75
7ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP-11.14-12.20----
8อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-15.09-13.486.072.94
9เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-15.65-17.396.086.49
10กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้K-GEMO-8.83-17.841.05-0.11

US Equity_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-2.3323.0717.4911.63
2ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO-1.2118.908.938.36
3ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P-2.3516.7217.45--
4ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBS&P500E-2.3516.72----
5อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์ABAG-6.8416.3314.519.87
6ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอสSCBS&P500-2.8115.5716.2912.89
7ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)SCBS&P500-SSF-2.8215.57----
8ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMS&P500-2.8015.53----
9ทหารไทย US500 Equity IndexTMBUS500-2.9315.5015.8111.99
10ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTUSRMF-A-3.0515.3215.1111.31

Europe Equity_Feb 2022.xlsx

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD-1.2813.827.296.43
2ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE-3.2513.70----
3ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG-2.3513.6712.128.22
4ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF-2.5612.8311.437.56
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU-3.6812.578.676.12
6ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปSCBEUEQ-3.8012.478.816.70
7วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ONE-EUROEQ-2.8711.9210.14--
8ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTEURMF-A-3.6211.798.846.19
9ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP-3.2511.637.05--
10เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX-5.519.798.526.34

Japan Equity_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF7.6817.9710.426.53
2ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ-1.101.404.052.74
3ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE-1.341.144.113.61
4เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์JSM-6.18-0.111.786.46
5เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D-4.16-0.3410.063.53
6ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์UOBSJSM-6.55-0.452.006.65
7ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUJSMRMF-6.29-0.46----
8เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A-4.16-0.629.983.51
9เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่นK-JPX-3.39-0.986.805.60
10เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP-4.84-1.985.845.56

[table “ChinaEquity_Feb2022” not found /]

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A-4.4714.538.025.19
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D-4.4914.477.674.99
3ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTGHRMF-A-5.0112.179.878.07
4ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTGHRM-P-5.0112.17----
5เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)-8.467.0011.729.27
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D-8.357.0011.297.88
7กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A-8.357.0011.40--
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFHCARERMF-9.350.419.486.82
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A-9.030.149.64--
10กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D-9.030.149.55--

Property - Indirect Global_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT-4.5317.627.874.92
2วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้WE-USREIT-5.2816.58----
3แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP-7.0413.575.115.43
4พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs-6.159.453.28--
5เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY-5.969.169.027.62
6เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF-6.188.948.176.99
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP-5.378.826.444.98
8เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-GPROP-A(A)-6.228.28----
9เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)-6.228.271.772.09
10กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-6.787.250.00--

Global Allocation_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าSCBGMTA-4.949.80-1.14-3.38
2ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS-2.547.583.701.50
3ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGINA-2.707.343.43--
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR-2.707.343.431.33
5เอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติงM-VI-1.416.725.81--
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income AllocationTMB-ES-IALLO-1.046.55----
7ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGBFRMF-4.163.050.720.26
8เค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติK-GINCOME-A(R)-3.272.774.433.25
9เค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่าK-GINCOME-A(A)-3.262.764.43--
10กรุงศรีโกลบอลอินคัมKF-INCOME-3.192.744.272.37

Commodities Precious Metals_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บีแคป โกลด์BCAP-GOLD5.7315.32----
2ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE6.4615.29----
3ทหารไทย โกลด์ ฟันด์TMBGOLD5.4914.8312.845.72
4ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N5.3914.7812.485.49
5ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD6.2314.7813.526.57
6ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D5.3614.6812.385.44
7บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD6.2214.5113.056.24
8บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF6.1314.3612.686.00
9กรุงศรีโกลด์KF-GOLD5.7713.9412.195.56
10ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH5.1112.9012.646.07

Commodities Energy_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL38.0758.37-4.35-3.47
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL639.7258.09-12.90-7.98
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL38.6856.73-11.72-7.45
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL26.6154.7215.378.48
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL25.5253.2914.928.19
6เค ออยล์K-OIL27.0346.6313.759.66
7ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL25.8345.1813.298.97
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL25.4744.7713.076.25
9ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL25.4244.6814.1510.03
10แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL25.6842.3313.588.60

Foreign Investment Miscellaneou_Feb 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC21.2643.5312.485.33
2วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/223.5141.128.352.81
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF22.4636.5715.287.99
4ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP19.1633.5713.795.69
5เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI9.2919.817.25-0.26
6วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI4.957.59----
7ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA-0.572.98----
8กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-5.331.834.622.92
9ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3UDBC3Y3-0.840.69----
10ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y1-2.89-1.96----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 28 ก.พ. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก