CCET โชว์ยอดขายม.ค.65 พุ่ง 16.5% แตะ 1.2 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือนม.ค.65 กวาด 12,134 หมื่นล้านบาท เติบโต 16.4% จากงวดปีก่อน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค.64 กว่า 6.9%

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายประจำเดือน ม.ค.2565 อยู่ที่ 363.11 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 12,134.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.5% จากเดือนม.ค.2564 มียอดขาย 311.56 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 9,358.33 ล้านบาท และเติบโต 6.9% จากเดือนธ.ค.2564 มียอดขาย 339.67 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 11,443.45 ล้านบาท

ทั้งนี้ นื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ดังนั้นบริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งยอดขายปี 2565 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.4199 บาท และอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 27.6495 เหรียญไต้หวัน