“ซิตี้แบงก์”เปิด 10 กองทุนเด่นกลุ่มอุตฯทั่วโลก เสริมความมั่งคั่งพอร์ตลงทุนระยะยาว

HoonSmart.com>> “ธนาคารซิตี้แบงก์” นำเสนอ 10 กองทุนเด่นหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ชู “กองทุนหุ้นจีน-หุ้นยุโรป-หุ้นเอเชีย-หุ้นญี่ปุ่น” กลุ่มสินทรัพย์แนะ “กองทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล-โครงสร้างพื้นฐาน-เทคโนโลยี” ตอบโจทย์การลงทุน กระจายความเสี่ยง ช่วยเสริมความมั่งคั่งพอร์ตลงทุนระยะยาว แนะติดตามสถานการณ์โลก พร้อมกระจายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมของตลาดการลงทุนทำยังคงมีความท้าทาย รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่อาจยังคงสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ในทุกสถาณการณ์ก็จะมีโอกาสในการลงทุนรวมอยู่ด้วยเช่นกัน ซิตี้แบงก์ในฐานะสถาบันทางการเงินระดับโลก ผู้ให้บริการด้านบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ในชื่อ “ซิตี้โกลด์” (Citigold) ประกอบไปด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด จะมาแนะนำ 10 กองทุนให้นักลงทุนได้เลือกกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมทั่วโลกที่น่าสนใจ อาทิ

กองทุนรวมตราสารทุน BGF Sustainable Energy Fund -ที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด เช่น เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 27.4%*

กองทุนรวมตราสารทุน Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Acc – เน้นการลงทุนในตราสารทุนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางรถไฟ ถนน สนามบิน เสาไฟฟ้าที่สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยลงทุนในประเทศกลุ่ม G7 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 12.5%*

กองทุนรวมตราสารทุน Allianz China A Shares AT-USD – โดยเน้นการลงทุนในตลาดหุ้นจีน AShares ของ PRC เพื่อการเติบโตของเงินทุนระยะยาว ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 39.5%*

กองทุนรวมตราสารหนี้ PIMCO GIS Income Fund ECl USD Acc – โดยลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงของทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วโลก ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 5.1%*

กองทุนรวมแบบผสม Franklin Technology A (acc) USD – ที่เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์จากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 40.0%*

กองทุนรวมตราสารทุน JPMorgan Global Healthcare A (Acc) USD Hgd – เน้นการลงทุนในบริษัท Healthcare ทั่วโลก โดยเน้นหนักไปทางธุรกิจยา รองลงมาคือเทคโนโลยีชีวภาพ และ Medical Tech ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 18.7%*

กองทุนรวมตราสารทุน JPMorgan Europe Small Cap A Acc – USD Hgd – เน้นลงทุนในบริษัทยุโรปที่มีทุนขนาดเล็กเป็นหลัก ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 21.2%*

กองทุนรวมแบบผสม Allianz Income and Growth AT-USD – ที่แบ่งการลงทุนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ หุ้น ตราสารหนี้ และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในสหรัฐอเมริกาและหรือแคนาดา ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 17.6%*

กองทุนรวมตราสารหนี้ Legg Mason WA Asian Opportunities Fund A Acc USD– เน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) เช่น จีน เกาหลี รวมถึงบางประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 4.4%*

กองทุนรวมตราสารหนี้ JPMorgan Japan Equity A Acc USD Hgd – ที่จะลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ให้ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี 23.4%*

ทั้งนี้ ซิตี้โกลด์พร้อมนำเสนอการบริการความมั่งคั่งในการกระจายการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 200 กองทุน จากพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 12 บลจ.ต่างประเทศ โดยมีความหลากหลายของกองทุนทั้งประเภทของสินทรัพย์ และภูมิภาคของการลงทุน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง