UHERO พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้นำกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮีโร่ (UHERO) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา UHERO เป็นกองทุน Thematic ETF กองทุนแรกของไทย ด้วยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มยูโอบีในภูมิภาคเอเชีย และ Global X บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุน ETF, กองทุน UHERO นำเสนอทางเลือกการลงทุนในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศให้กับนักลงทุนไทยในธีมของเกมและอีสปอร์ตที่มีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ UHERO ยังเป็น ETF กองทุนแรกที่ขยายช่องทางการลงทุน โดยรองรับช่องทางการซื้อขายทั้งจากนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้น สามารถลงทุนได้ผ่านโบรกเกอร์ และนักลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายกองทุนรวม ก็สามารถเข้าถึงการลงทุน UHERO ผ่านตัวแทนจำหน่ายได้อีกด้วย ทำให้เป็นกองทุนที่รองรับนักลงทุนได้จากหลายช่องทาง