กลุ่มปตท.-ฟ็อกซ์คอนน์ สร้างรง.ผลิต EV พร้อมขายปี67 ผลิต 5หมื่นคัน

HoonSmart.com>>ปตท. ผนึก ฟ็อกซ์คอนน์ บิ๊กไต้หวัน เดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร กว่า 350 ไร่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดออกจำหน่ายสู่ตลาดในปี 67  กำลังการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 50,000 คัน/ปี ในระยะแรก จะขยายถึง 150,000 คัน/ปี ภายในปี 73  ดันไทยสู่ศูนย์กลาง EV อาเซียน พร้อมเปิดรับพันธมิตรใหม่พัฒนารถ  ทั้งไทยและภูมิภาค  เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

บริษัทย่อยของปตท.(PTT) คือ อรุณ พลัส และ บริษัท หลินยิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ ในกลุ่มของบริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี หรือ ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (Foxconn) ร่วมทุนสัดส่วน 60% และ 40% จัดตั้ง บริษัท ฮอริษอน พลัส (HORIZON PLUS) ลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะก่อตั้งโรงงานผลิต บนพื้นที่กว่า 350 ไร่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำหนดแล้วเสร็จและสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) ออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2567 มีกำลังการผลิตที่ 50,000 คัน/ปี ในระยะแรก และจะขยายกำลังการผลิตไปถึง 150,000 คัน/ปี ภายในปี 2573 เพื่อให้สอดรับกับความต้องการใช้ EV ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ปตท. และประธานกรรมการ บริษัทฮอริษอน พลัส กล่าวว่า  การลงทุนครั้งนี้ สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญในภูมิภาค ทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine – ICE) และ EV  ซึ่งเป็นยานยนต์แห่งอนาคต

“ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างฐานการผลิต EV ในประเทศไทย รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของฟ็อกซ์คอนน์ ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาแพลตฟอร์ม จะช่วยลดทั้งระยะเวลาในการพัฒนาและลดต้นทุนการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับความพร้อมและความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ที่ได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน EV แบบครบวงจรไปก่อนหน้านี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตามทิศทางพลังงานในอนาคต”

นอกจากนี้  ฮอริษอน พลัส  พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรค่ายรถยนต์ที่มีความสนใจ ในการพัฒนารถ EV ต้นแบบ และการสนับสนุนการผลิตรถในประเทศไทยและภูมิภาค ทั้งรถยนต์ 4 ล้อ และรถบัส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งาน EV ได้สะดวกและมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

นายเค ชิว General Manager of ETVG sub-division of E Business Group at Hon Hai and CEO of HORIZON PLUS กล่าวว่า ปตท. เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของ ฟ็อกซ์คอนน์ มีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่สะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน  ทำให้มั่นใจได้ว่าการร่วมลงทุนครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำเอาศักยภาพของทั้ง 2 องค์กร มาช่วยเติมเต็มระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตให้สมบูรณ์และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะตอบสนองนโยบายและทิศทางการส่งเสริม EV ของภาครัฐ ในการยกระดับอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนทิศทางการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต โดยนอกจากโรงงานที่จะเป็นฐานการผลิต EV ที่กำลังเร่งก่อสร้างแล้ว HORIZON PLUS ยังมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยควบคู่กับการลงทุนด้านการผลิต เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ รองรับทิศทางของอุตสาหกรรมที่จะมุ่งสู่นวัตกรรมแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรัย Foxconn ก่อตั้งขึ้นในไต้หวัน เมื่อปี  2517 เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชั่นชั้นนำ เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ อาทิ Cloud Computing, Mobile Devices, IoT, Big Data, AI, Smart Networks, Robotics, Automation และ EV เป็นต้น