“ลุชัย ภุขันอนันต์” ทุ่มกว่า 196 ลบ. ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น BYD-ARIN

HoonSmart.com>> “ลุชัย ภุขันอนันต์” ทุ่มเงินกว่า 196 ล้านบาท เข้าซื้อบิ๊กล็อตหุ้นบล.บียอนด์ สัดส่วน 0.5209% จาก “ประพล มิลินทจินดา” ราคาเฉลี่ย 17 บาท/หุ้น ขยับถือหุ้น 10.22% พร้อมบิ๊กล็อตหุ้น “อรินสิริ แลนด์” กว่า 5.2191% ราคาเฉลี่ย 2.20 บาท/หุ้น จาก “ประยูร อัสสกาญจน์-ภูริต เลิศโกมลสุข หนุนถือหุ้น 5.01%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ ซื้อบิ๊กล็อตหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 จากนายประพล มิลินทจินดา จำนวน 7.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.5209% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 147.22 ล้านหุ้น คิดเป็น 10.2259% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ซื้อบิ๊กล็อตหุ้นบริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) จากนายประยูร อัสสกาญจน์และนายภูริต เลิศโกมลสุข จำนวน 31,315,000 หุ้น คิดเป็น 5.2191% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 81.31 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 13.5525% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านนายประยูร อัสสกาญจน์ แจ้งก.ล.ต.ขายบิ๊กล็อตหุ้น ARIN ที่ถือทั้งหมด 30.06 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.0108% ให้นายลุชัย ภุขันอนันต์

ทั้งนี้ กระดานบิ๊กล็อตเมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา มีรายการซื้อขาย BYD จำนวน 7.50 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 17 บาท มูลค่าการซื้อขายรวม 127.50 ล้านบาท

บิ๊กล็อตหุ้น ARIN จำนวน 31,315,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.20 บาท มูลค่าการซื้อขายรวม 68.89 ล้านบาท

ด้านราคาหุ้น BYD ล่าสุด 12.23 น. อยู่ที 20.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.50% มูลค่าการซื้อขาย 133.51 ล้านบาท

หุ้น ARIN อยู่ที่ 2.56 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +8.47% มูลค่าการซื้อขาย 219.27 ล้านบาท