ตลท.จับแม่-ลูก ARIN หุ้น VL-HL-TH-TVD ติด Cash Balance เริ่ม 7 ก.พ.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุมร้อนหุ้น ARIN จับเข้า Cash Balance ตั้งแต่ 7-25 ก.พ.65 หลังราคาพุ่ง 18% ด้าน HL-TH-TVD-VL พ่วงวอร์แรนต์ VL-W1 เข้ายาวตั้งแต่ 7 ก.พ. -18 มี.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อหุ้นบริษัท อรินสิริ แลนด์ (ARIN) ตั้งแต่วันที่ 7-25 ก.พ. 2565 ส่วนหุ้นบริษัท เฮลท์ลีด (HL) หุ้นบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH) หุ้นบริษัท ทีวี ไดเร็ค (TVD) หุ้นบริษัท วี.แอล. (VL) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ ครั้งที่ 1 (VL-W1) ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. -18 มี.ค. 2565

ด้านบริษัท อรินสิริ (ARIN) ชี้แจง Trading Alert List ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ ARIN เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าว่า บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย
หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจ

ด้านหุ้น ARIN ปิดตลาดที่ 2.36 บาท เพิ่มขึ้น 0.36 บาท หรือ +18.00% มูลค่าการซื้อขาย 279.78 ล้านบาท
HL ปิด 21.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +0.94% มูลค่าการซื้อขาย 30.78 ล้านบาท
TH ปิด 3.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +3.14% มูลค่าการซื้อขาย 156.23 ล้านบาท
TVD ปิด 1.22 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 19.09 ล้านบาท
VL ปิด 1.88 บาท ลดลง 0.03 บาท หรือ -1.57% มูลค่าการซื้อขาย 55.89 ล้านบาท