ตลท.รับวอร์แรนต์ TWZ-W6, W7 เข้าเทรด 7 ก.พ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ TWZ-W6 และ TWZ-W7 เข้าซื้อขาย 7 ก.พ.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W6 จำนวน 4,964,475,981 หน่วยและ TWZ-W7 จำนวน 2,088,760,000 หน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาดวันที่ 7 ก.พ. 2565

สำหรับ TWZ-W6 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (19 ม.ค.2565) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 18 ก.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 18 ม.ค. 2567

ส่วน TWZ-W7 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (19 ม.ค.2565) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 18 ก.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 18 ม.ค. 2567

ด้านหุ้น TWZ ณ เวลา 12.30 น. ปิดตลาดที่ 0.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ +11.11% มูลค่าการซื้อขาย 1.06 ล้านบาท