GUNKUL ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป “สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต” มูลค่า 70 ลบ.

HoonSmart.com>> “สยามพิวรรธน์” ไซม่อน จับมือ GUNKUL ร่วมพัฒนาโซลาร์ รูฟท็อป บนพื้นที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 20,000 ตารางเมตร มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท ชูพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แห่งแรกในเมืองไทยที่ใช้พลังงานสะอาด ย้ำวิสัยทัศน์องค์กรแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกันสู่ความยั่งยืน

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ ไซม่อน บริษัทร่วมทุนบริหารโครงการ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ระหว่าง บริษัท สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก และ ไซม่อน พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกอันดับหนึ่งของโลก ได้ร่วมมือกันพัฒนาสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ซึ่งต่างมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่ต้องคำนึงถึงการเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงนำแนวคิดการใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นอีกมิติสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 1 ใน BCG Model ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในโครงการที่เราดูแล โดยร่วมมือกับกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ในการพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปบนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 20,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ สยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ นับเป็นพรีเมี่ยม เอาท์เล็ตแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะ

สยามพิวรรธน์ตอกย้ำภาพผู้นำความคิดสร้างสรรค์ “The Visionary Icon” และเป็นคนแรกที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปในโครงการนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่ช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ กิจกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหลัก กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต”

โครงการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โซลาร์ รูฟ มีมูลค่าโครงการประมาณ 70 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2565 โดยจะพัฒนาพื้นที่หลังคาแนวราบขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด เพื่อสร้างความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 3,000 เมตริกตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 49,000 ต้นใน 10 ปี (ที่มา: EPA.gov)

ด้านดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยมีเป้าหมายในการเข้าสู่การเป็น Carbon Neutral Society ซึ่งพลังงานสะอาดถือว่าเป็นกุญแจที่สำคัญในการปลดล็อกและแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันด้วยความแข็งแกร่งของกันกุลทางด้านธุรกิจระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทนกว่า 40 ปี เชื่อว่าจะสามารถนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ซึ่งปัจจุบันโครงการสัญญาซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA) ที่แล้วเสร็จมีกำลังการผลิตรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ สามารถนำมาช่วยต่อยอดและขยายภาพวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ ไซม่อน ให้ชัดเจนและเติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกขั้น

สำหรับโครงการ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ โซลาร์ รูฟ สยามพิวรรธน์ ไซม่อน เชื่อว่า นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การต่อยอดบริการด้านพลังงานอื่น ๆ อีกที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และลูกค้าของสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ที่จะมาเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งมาตรฐานเอาท์เล็ตระดับโลก สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งสินค้า LUXURY แบรนด์ระดับ WORLD CLASS และอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ชั้นนำ กว่า 300 แบรนด์ แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกันที่ สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ ภายในปี 2565 นี้