ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,587 ราย เสียชีวิต 22 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่ม 8,587 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 131 ราย ยอดหายป่วยกลับบ้าน 8,485 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อใหม่รวม 8,587 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 8,456 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 131 ราย ผู้ป่วยสะสม 233,116 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 8,485 ราย หายป่วยสะสม 182,756 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,094 ราย และเสียชีวิต 22 ราย