11 ประเด็นถาม-ตอบ “อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย” ยื่นขอเลิกกิจการ

HoonSmart.com>> คปภ. เปิด 11 ประเด็นถาม-ตอบ กรณี “อาคเนย์ประกันภัย – ไทยประกันภัย” ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
 
อ่านข่าว

“อาคเนย์-ไทยประกันภัย” เสนอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำนวน 1-7 ก.พ.นี้