BCP จัด IBBGI ให้ผู้ถือหุ้น 20.8939 : 1 หุ้น ขึ้น XB 11 ก.พ.65

HoonSmart.com>>”บางจาก คอร์ปอเรชั่น”จัดสรรหุ้นบีบีจีไอที่เตรียมเสนอขาย IPO ให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 64.98 ล้านหุ้น เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เปิดเผยวว่า การเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรกของบริษัท บีบีจีไอ (BBGI) จำนวน 216.6 ล้านหุ้น พาร์ 5 บาท คิดเป็น 30%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยจะจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ BCP จำนวน 64.98 ล้านหุ้น สัดส่วน 20.8939 : 1 หุ้น กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นวันที่ 14 ก.พ. และขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 11 ก.พ.2565 เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

สำหรับบีบีจีไอ ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (โฮลดิ้ง) ที่ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Product) ประเภทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)