WORLD แจงตลท.กรณีขายหุ้นบ.ย่อย ยันสุจริต โปร่งใส ไม่ขัดเกณฑ์รีซูม

HoonSmart.com>> “เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น” แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีทำสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง WIE และ NauticAWT ตั้งกรรมการพิจารณาเงื่อนไขโดยละเอียด ปฏิบัติตามขั้นตอนภายใต้กรอบเวลากำหนด พิจารณาข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มั่นใจขาย WIE ยังมีโครงการที่สร้างรายได้ที่ดีกว่าอยู่ในมือ พร้อมเปิดโครงการใหญ่ที่หาดป่าตอง มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท

จากกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำ Share And Purchase Agreement ระหว่าง บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (WIE) และ NauticAWT Limited (NauticAWT) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กับ บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (WIE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WORLD

ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น (WORLD) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก WIE ได้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาเป็นแห่งที่ 2 โดยเข้าพัฒนาที่ดิน และจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อขาย และเมื่อขายที่ดินจัดสรรจนหมดโครงการ (คาดว่าจะขายหมดในปี 2565 หรือ 2566) ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่บริษัทฯ จะต้องมองหาช่องทางการเพิ่มประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ซึ่งหากทำการขาย WIE โดยผู้ซื้อจะได้ผลตอบแทนระยะยาว ส่วนผลตอบแทนที่ WORLD จะได้รับจากการขาย WIE คือหุ้นสามัญของบริษัท NauticAWT ที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดทุนที่ได้รับความเชื่อมั่น ตลอดจนเป็นช่องทางที่จะระดมทุนกับนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจมาลงทุน

ทั้งนี้ WORLD ได้เริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง โดย WIE เป็นเพียงบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งในหลายที่ทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ในช่วงที่ผ่านมา และเมื่อจำหน่ายที่ดินในโครงการหมดแล้ว ผลตอบแทนที่ WIE จะได้ก็จะเหลือเพียงรายได้การจัดการสาธารณูปโภคในอนาคต ซึ่งจะไม่ใช่รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป ขณะที่ WORLD ยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม มูลค่าโครงการรวมประมาณ 16,185 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นรายได้ต่อเนื่องจากนี้ 3-10 ปี ดังนี้

1.โครงการนิคมอุตสาหกรรมและให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม (ดำเนินการแล้ว) ชื่อโครงการอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

2.โครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบของที่ดินเปล่า บ้าน วิลล่าคอนโดมิเนียม โรงแรมเพื่อ จำหน่ายและให้เช่า (ดำเนินการแล้ว) ชื่อโครงการเดอะ ซิตี้หาดใหญ่ 1 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการเดอะ ซิตี้หาดใหญ่ 2 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์พร็อพเพอร์ตี้แอนด์แอสเซท จำกัด โครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ดำเนินการแล้ว) โครงการสำนักงาน จ.เชียงใหม่ และโครงการหอพัก จ.ลำปาง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด

4.ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพจำหน่ายเครื่องมือแพทย์(อยู่ระหว่างดำเนินการ) เนินการโดยบริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด

รศ.ดร.จิรศักดิ์ กล่าวเพิ่มว่า ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีทั้งโครงการที่เกิดขึ้น คงอยู่และจบสิ้นไปตามวงจรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฉะนั้นหากมีการจำหน่ายเงินลงทุนของ WIE ในภายหลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ยังมีรายได้ต่อเนื่องจากโครงการที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทจะเริ่มมีรายได้จากโครงการเดอะฟอเรสท์ ป่าตอง ที่จะสร้างรายได้หลักในรูปแบบ Recurring Income ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งในภาครัฐและเอกชนและเป็นกรรมการในบริษัทขนาดใหญ่และ/หรือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่มีความจำเป็นสำหรับการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน และได้มีการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่อย่างสุจริต มีความโปร่งใส และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาในการเข้าทำรายการต่างๆ ว่าไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด