EE ลั่นขึ้นแท่นผู้นำต้นน้ำกัญชง เร่งดันธุรกิจกลาง-ปลายน้ำโกยรายได้

HoonSmart.com>> “อีเทอเนิล เอนเนอยี” กางแผนปี 65 ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจกัญชง กัญชาแบบครบวงจร โกยรายได้ทุกช่องทาง ด้านธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรหลายราย คาดเห็นความคืบหน้าไตรมาส 3/65 หนุนรายได้เติบโต ความต้องการในตลาดสูง

วรศักดิ์ เกรียงโกมล

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) เปิดเผยถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯว่า ในปีนี้ EE ตั้งมั่นเป็นผู้ดำเนินธุรกิจกัญชง-กัญชาแบบครบวงจรที่มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง โดยตั้งแต่ปลายปี 2564 ได้เข้าลงทุนในผู้ประกอบการต้นน้ำของกัญชงดาวรุ่งคือ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด หรือ CW ซึ่งได้ ‘นางฟ้ากัญชา’ คุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมาร่วมงาน ทำให้บริษัทเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในระดับกลางน้ำและปลายน้ำได้อย่างรวดเร็วแม้จะเพิ่งเริ่มรุกเข้าสู่วงการกัญชง

“EE พัฒนาธุรกิจอย่างเข้มข้นขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตามแผนงาน Original ที่มุ่งมั่นเข้าลงทุนในธุรกิจกัญชง เริ่มจากการลงทุนใน แคนนาบิซ เวย์ ของนางฟ้ากัญชา และเดินเครื่องต่อสู่โปรเจกต์ ‘CW2’ (อยู่ใน pipeline) ศึกษาการเข้าลงทุนในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจกัญชง-กัญชารายอื่นๆ ที่มีความพร้อม มีศักยภาพทางด้านผลิตผล บุคลากร และที่สำคัญมีออเดอร์พร้อม ซึ่งหมายความว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่มีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอน หากการศึกษามั่นใจว่าเป็นผลดีต่อบริษัท 100% จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าลงทุน ขยายกิ่งก้านใบต้นกัญชงเพื่อดัน EE เป็นเบอร์ต้นของวงการ”นายวรศักดิ์ กล่าว

ด้านการดำเนินธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำ บริษัทกำลังศึกษาเจรจากับพันธมิตรหลายราย ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไปและบริษัทจดทะเบียน คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าได้ภายในไตรมาสที่ 2-3 ปี 2565 นี้ โดย EE พร้อมทำให้เห็นว่าธุรกิจกัญชง-กัญชาที่บริษัทโดดเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มตัว สามารถสร้างรายได้มหาศาลได้เฉกเช่นพืชเศรษฐกิจประเภทอื่นๆ และโตขึ้นอย่างมั่นคงในแต่ละปี จากแนวโน้มความต้องการของตลาดที่เปิดกว้างขึ้น อีกทั้งยังมีเวลาเพียงพอต่อการพัฒนาขึ้นเป็นผู้นำในตลาดกัญชงของไทย จากกฎกระทรวงที่กำหนดมิให้นำเข้ากัญชงภายในระยะเวลาห้าปี ฉะนั้นบริษัทมีความมั่นใจมากต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ในขณะเดียวกันยังเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกได้อีกด้วย

ปัจจุบันโปรเจกต์แรกของบริษัท “CW” มีฟาร์มเพาะปลูกแบบโรงเรือน Green House สำหรับปลูกกัญชงขนาด 9,000 ตร.ม. ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ในอนาคตพื้นที่โครงการจะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ “CBD Agro-Tech Center” กำลังเพาะปลูกต้นกัญชงคุณภาพเต็มพื้นที่เพื่อส่งจำหน่ายช่อดอกสู่กลุ่มลูกค้า และอยู่ระหว่างพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 ม.ค.2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างน่าพอใจ รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (EE-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น