ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี “ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี” บกพร่อง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี สังกัด “ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี” เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน 6 เดือน กรณีปฏิบัติงานบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี กรณีบันทึกหนี้สินตั๋ว B/E “เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้” ไม่ครบถ้วนในงบปี 58

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีรายนางสาววรรญา พุทธเสถียร (นางสาววรรญา) สังกัดบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน กรณีปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) สำหรับงบการเงินงวดประจำปี 2558

สืบเนื่องจากการที่ KC บันทึกหนี้สินตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ตั๋ว B/E) ไว้ไม่ครบถ้วนในงบการเงินงวดประจำปี 2558 ก.ล.ต. จึงได้ตรวจทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของ KC และพบว่ามีข้อบกพร่องในการตรวจสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋ว B/E ซึ่งทำให้นางสาววรรญาตรวจไม่พบการบันทึกตั๋ว B/E ที่ไม่ครบถ้วนในงบการเงินงวดดังกล่าว

ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบนางสาววรรญา จากการเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2565