CIVIL เคาะราคาขาย IPO ที่ 4.60 บาท เปิดจอง 19-21 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>>”ซีวิลเอนจีเนียริง”ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เตรียมเสนอขายหุ้น 200 ล้านหุ้น จัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน 60% ผู้จัดจำหน่าย 19% ผู้มีอุปการคุณ 15% นำเงินไปลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน มีบล.บัวหลวงเป็นที่ปรึกษาการเงินและแกนนำอันเดอร์ไรท์ 

บรีษัท ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL)  พร้อมเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก( IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 4.60 บาท/หุ้น พาร์ 1 บาท  เปิดให้จองซื้อวันที่ 19 – 21 ม.ค. 65 โดยมีบล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับการจัดสรรหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.57% ของทุนเรียกชำระแล้ว แบ่งให้กับกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อสัดส่วน 60% ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สัดส่วน 19.07% ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สัดส่วน 15% กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบริษัท สัดส่วน 4.35% และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สัดส่วน 1.58%

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน  บริษัทจะนำไปลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้ในโครงการก่อสร้าง 442 – 530 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 177 – 265 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 88.4 – 264.4 ล้านบาท ซึ่งจะรองรับการดำเนินงานในช่วงปี 2565-2566