‘หมอเสริฐ’ ขายหุ้น BDMS กำเงิน 81 ล้านบาท

HoonSmart.com>>”ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”  แจ้งขายหุ้น”กรุงเทพดุสิตเวชการ” 2 ล็อต วันที่  12-13 ม.ค.รวม 3.55 ล้านหุ้น ช่วงราคา 22.50-22.64 บาท/หุ้น 

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รายงานก.ล.ต. ว่าวันที่ 12 ม.ค. 2565 ได้ขายหุ้น BDMS จำนวน 3.55 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 22.64 บาทต่อหุ้น และวันรุ่งขึ้นขายอีก 42,000 หุ้น ราคา 22.50 บาท รวมเป็นเงินทังสิ้น ประมาณ 81.41 ล้านบาท ทั้งนี้คงเหลือหุ้นจำนวน 2,289,362,640 หุ้น

ด้านราคาหุ้น BDMS ปิดที่ 22.30 บาท วันที่ 17 ม.ค.2565 โดยนักวิเคราะห์ทั้ง 6 รายแนะนำ”ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 28.13 บาท