IVL ทุ่ม 3 พันลบ. ซื้อธุรกิจแปรรูป PET ในเวียดนาม เสริมแกร่ง

HoonSmart.com>> “อินโดรามา เวนเจอร์ส” เข้าซื้อกิจการ “Ngoc Nghia Industry” ผู้นําผลิตภัณฑ์แปรรูป PET ในประเทศเวียดนาม กำลังผลิต 76,000 ตันต่อปี คาดใช้เงินกว่า 3 พันล้านบาท ทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด เดินตามกลยุทธ์ขยายตลาดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ตลาดที่เติบโตสูงในเอเชียและแอฟริกาใต้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยว่า ไอวีแอล โดยบริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อยู่ในขั้นตอนดําเนินการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีความเป็นไปได้ของบริษัท Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (NN) ซึ่งบริษัท NN เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด Unlisted Public Company Market (UPCoM) ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ย่อย สําหรับหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก และอยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX)

บริษัท NN เป็นหนึ่งในผู้นําผลิตภัณฑ์แปรรูป PET ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในทางตอนเหนือและตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ด้วยกําลังการผลิตทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 5.5 พันล้านหน่วยต่อปี (หรือประมาณ 76,000 ตันต่อปีสําหรับการแปรรูป PET) และมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดีและมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์หลักต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่จะขยายการวางตําแหน่งทางการตลาดในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์และขยายพื้นที่ทางธุรกิจของไอวีแอลไปสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูง (เช่น ประเทศเวียดนาม) ในทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers กล่าวว่า โอกาสในการลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของไอวีแอลที่กำลังขยายฐานการผลิตของบริษัท เข้าสู่ตลาดที่กำลังโตอย่างเวียดนาม ซึ่งได้รับการวางตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางการผลิตในอาเซียนสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นอกจากนี้ ตลาดบรรจุภัณฑ์ PET ในเวียดนามเองก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรฐานการดำรงชีวิตที่กำลังพัฒนาขึ้น โอกาสการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยหล่อเลี้ยงการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเราอย่าง Combined PET ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงและสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ทั้งนี้ ขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือเวียนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนาม (State Securities Commission of Vietnam) กำหนด รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) โดยไอวีแอลและ/หรือบริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท NN ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2565 โดยการทําคําเสนอซื้อดังกล่าวจะกําหนดราคาไว้อยู่ที่หุ้นละ 26,219 เวียดนามดอง ซึ่งมูลค่าสูงสุดของการทําคําเสนอซื้อดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ที่ ที่ 2,138,709,734,372 เวียดนามดอง หรือเทียบเท่าโดยประมาณ 3,085 ล้านบาท