ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 8,511 ราย เสียชีวิต 12 ราย

HoonSmart.com>> ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 8,511 ราย  จากระบบเฝ้าระวังฯ 7,942 ราย มาจากต่างประเทศ 350 ราย เสียชีวิต 12 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,605 ราย
ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 รวม 8,511 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,942 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 199 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 20 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 350 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,240,687 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 2,605 ราย
หายป่วยสะสม 2,166,441 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 53,858 ราย
เสียชีวิต 12 ราย