TTCL ได้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนฯ มูลค่า 2.25 พันลบ.

HoonSmart.com>> “ทีทีซีแอล” คว้าโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration SPP Replacement Project มูลค่า 2,250 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 25 เดือน

บริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration SPP Replacement Project ของบริษัท เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด มูลค่าโครงการ ประมาณ 2,250 ล้านบาท หรือ 68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ในจังหวัดระยอง ระยะเวลาโครงการ ประมาณ 25 เดือน