“อรัญญา เกียรติไชยากร” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น ACC สัดส่วน 14.03%

HoonSmart.com>> “อรัญญา เกียรติไชยากร” เขาซื้อบิ๊กล็อตหุ้น ACC สัดส่วน 14.03% จาก “เปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย น.ส. อรัญญา เกียรติไชยากร ได้มาหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น (ACC) เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 จำนวน 188,448,980 หุ้น คิดเป็น 14.0313% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยซื้อขายกันโดยตรงจากนายเปี่ยมศักดิ์ ลิมปตักมงคล จากก่อนหน้านี้ น.ส. อรัญญา เกียรติไชยากร ไม่ได้ถือหุ้น

ด้านหุ้น ACC ณ เวลา 11.10 น. อยู่ที่ราคา 2.04 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ -1.92% มูลค่าการซื้อขาย 9.80 ล้านบาท