ส่องผลตอบแทนกองหุ้นไทยปี 64 หุ้นกลางเล็กชนะบิ๊กแคป “TLMSEQ” สูงสุด 74%

HoonSmart.com>> เปิดผลตอบแทนกองทุนหุ้นไทยปี 64 พบ “กองทุนหุ้นไทยขนาดกลาง-เล็ก” ผลงานดีเหนือกลุ่ม “กองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่” ด้าน “กองทุนทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน” โชว์ผลตอบแทนสูงสุดในอุตสาหกรรมอยู่ที่ 74% เทียบกองทุนบิ๊กแคปสูงสุดทำได้ 28.72% “บลจ.ไทยพาณิชย์” มองแนวโน้มปี 65 ฟันด์โฟลว์ไหลเข้าหนุนหุ้นบิ๊กแคป

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นไทยในรอบปี 2564 ข้อมูลจากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ณ วันที่ 30 ธ.ค.2564 พบว่า กลุ่มกองทุนหุ้นไทยขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid Cap) ทำผลงาน Outperform กลุ่มกองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap) โดยทุกกองทุนหุ้นไทยในอุตสาหกรรมผลตอบแทนเป็นบวกทั้งหมด ขณะที่ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.37% ในปีที่ผ่านมาและเมื่อรวมผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 16.47%

กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กในอุตสาหกรรมทั้งหมดจำนวน 139 กองทุน โดย 10 อันดับกองทุนที่ผลตอบแทนสูงสุด ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) ผลตอบแทน 74.03% รองลงมา กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน (MIDSMALLMF) อยู่ที่ 57.44% อันดับ 3 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLLTF) อยู่ที่ 57.38% อันดับ 4 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) อยู่ที่ 56.77% อันดับ 5 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล (M-MIDSMALL-D) อยู่ที่ 55.61%

อันดับ 6 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ (KT-mai) 50.43% อันดับ 7 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME) อยู่ที่ 48.05% อันดับ 8 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-T) อยู่ที่ 45.20% อันดับ 9 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษี (ASP-SMELTF-A) อยู่ที่ 45.20% และอันดับ 10 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (ASP-SME-SSFX) อยู่ที่ 44.09%


ด้านกองทุนหุ้นไทยขนาดใหญ่จำนวนทั้งหมด 327 กองทุน โดย 10 อันดับแรกที่ผลตอบแทนสูงสุด กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่า (LHACTLTF-A) ผลตอบแทน 28.72% อันดับ 2 กองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHACTLTF-D) อยู่ที่ 28.69% อันดับ 3 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) อยู่ที่ 26.43% อันดับ 4 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล (ASP-GDF) อยู่ที่ 26.43% อันดับ 5 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) หรือ SCBSEP อยู่ที่ 25.54%

อันดับ 6 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOHD-A) อยู่ที่ 25.08% อันดับ 7 กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B (TEGRMF-B) อยู่ที่ 25.08% อันดับ 8 กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B (TISCOLTF-B) อยู่ที่ 25.03% อันดับ 9 กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย (TISCOEQF) อยู่ที่ 24.62% และอันดับ 10 กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N) หรือ TDLTF-N อยู่ที่ 24.61%

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า กลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กทำผลงานได้ดีในปี 2564 ขณะที่แนวโน้มในปี 2565 นี้ มองว่าเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ที่ไหลเข้ามาลงทุนตลาดหุ้นไทยซึ่งโฟกัสหุ้นขนาดใหญ่น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นและตลาด ส่วนหุ้นขนาดกลางและเล็กหลายตัวราคาปรับตัวขึ้นมาก อาจต้องเน้นเลือกรายตัว