ICN คว้าออเดอร์ขายอุปกรณ์ระบบ PCF-PCRF มูลค่า 75 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินฟอร์เมชั่น แอนด์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส” เตรียมลงนามสัญญา “โทรคมนาคมแห่งชาติ” ซื้ออุปกรณ์ ระบบ PCF-PCRF มูลค่า 75 ล้านบาท

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งลงนามในสัญญาโครงการซื้ออุปกรณ์ระบบ Policy Contract Function (PCF) / Policy and Charging Rules Function (PCRF) จํานวน 1 ระบบ จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญา ภายในวันที่ 6 ม.ค.2565 นี้ มูลค่ารวมของโครงการ 74,846,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมส่งผลการทดสอบเบื้องต้นภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา