“เอเชียเวลท์” ชี้คณะกก.วินัยตลาด มีส่วนได้เสียคำตัดสิน

“เอเชียเวลท์” เตรียมแถลงข่าวโต้ลูกค้าทำเน็กเก็ตชอร์ต ชี้ตลาดหลักทรัพย์เลือกปฏิบัติ ปกป้องโบรกเกอร์ตปท. คณะกรรมการวินัยไม่เป็นกลาง มีส่วนได้เสีย

แหล่งข่าวบริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ผู้บริหารบริษัทเตรียมแถลงข่าวชี้แจง กรณีตลาดหลักทรัพย์ลงโทษทางวินัยและปรับบริษัทฯ ปรับ 5.8 ล้านบาทเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่รัดกุม ให้ลูกค้าต่างชาติขายหุ้นโดยไม่มีใบหุ้น หรือการทำเน็กเก็ต ชอร์ต (Naked Short) ซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วย กับคณะกรรมการวินัย ที่ตัดสินออกมา

เนื่องจากคณะกรรมการที่ตัดสิน ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนโบรกเกอร์ที่มีส่วนได้เสีย บางคนเป็นผู้บริหารโบรกเกอร์ต่างชาติ ที่มีการทำเน็กเก็ต ชอร์ต เหมือนกัน แต่ไม่มีความผิด สามารถปฏิบัติเน็กเก็ต ชอร์ต ต่อไปได้ ลูกค้าโบรกเกอร์ที่ถูกสั่งห้าม ไหลไปส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน เห็นได้จากวอลุ่มซื้อขายโบรกเกอร์รายนั้นพุ่งสูง

ทั้งนี้ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ ได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (“บริษัท”) สืบเนื่องจากลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในความครอบครอง ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการกำกับดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าของบริษัทมีหลักทรัพย์อยู่ในความครอบครองก่อนขายหลักทรัพย์นั้น อันถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัท โดยการปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 5,859,864 บาท