AOT คาดช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ แห่ใช้สุวรรณภูมิ 6 แสนคน

HoonSmart.com>>”ท่าอากาศยานไทย” คาดช่วงเทศกาล 12 วัน (25 ธ.ค.64-5 ม.ค.65) ผู้โดยสารแห่ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 591,090 คน เฉลี่ยวันละ 49,258 คน พุ่งขึ้น 72% เทียบกับปีก่อน เที่ยวบินจำนวน 5,961 เที่ยวบิน โดยเฉพาะผู้โดยสารระหว่างประเทศ  จำนวน 3,071 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 92.18%  พร้อมอำนวยความสะดวกและปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  เปิดจอดรถฟรี 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT)  เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2564 – 5 ม.ค. 2565 (รวม 12 วัน) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิรวมทั้งสิ้นประมาณ 591,090 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 49,258 คน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 72.24% โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) ประมาณ 188,637 คน และผู้โดยสารในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) ประมาณ 402,453 คน

ทั้งนี้ประมาณการเที่ยวบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,961 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 497 เที่ยวบินต่อวัน  เพิ่มขึ้น 11.82% โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 3,071 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 92.18% และ เที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้า – ออก) จำนวน 2,890 เที่ยวบิน ลดลง 22.58% โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 12 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) จำนวนทั้งสิ้น 282 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 223 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 59 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้า – ออก) คือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 169 เที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ จำนวน 50 เที่ยวบิน และ สายการบินทีเวย์ จำนวน 17 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า  บริษัทได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  โดยยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D M – H – T – T อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสตลอด 24 ชั่วโมง และยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค.2565 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ร่วมฉลองส่งมอบความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2565 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร ทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง